Zasiłek pielęgnacyjny – komu przysługuje?

rodzina

Zasiłek pielęgnacyjny to forma zapomogi dla osób starszych lub dotkniętych niepełnosprawnością. Obecnie, po odbywających się jakiś czas temu protestach, zwiększono jego kwotę do 215,84 zł miesięcznie. Kto może się o niego ubiegać?

Forma zapomogi w postaci zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje niepełnosprawnym dzieciom, osobom po 75. roku życia oraz niepełnosprawnym, którzy mają powyżej 16 lat i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu, jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia. Z zasiłku pielęgnacyjnego nie mogą skorzystać wszyscy uprawnieni do dodatku pielęgnacyjnego, umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe i bezpłatne utrzymanie, a także posiadający krewnych, którym przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków na pielęgnację niepełnosprawnego (chyba, że przepisy stanowią inaczej).

Opiekujesz się niepełnosprawnym dzieckiem? Zobacz jakie wsparcie finansowe możesz otrzymać.

wózek inwalidzki

Żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć specjalny wniosek, gdyż nie jest on dawany automatycznie. Wniosek w urzędzie lub siedzibie organu wypłacającego świadczenie może pozostawić osoba upoważniona. Dostępna jest również opcja wnioskowania o świadczenie przez internet, za pośrednictwem platformy Emp@tia.

spacer

You May Also Like

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *