Szkolenie RODO – komu się przyda?

komputery

W związku z nowymi dyrektywami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przedsiębiorcy mają obowiązek zapewnić konsumentom odpowiednie prawa. Choć RODO nie zawiera przepisów bezpośrednio nakazujących szkolenia pracowników w kwestii ochrony danych, oczywistym jest, że są one niezbędne, by przedsiębiorstwo działało sprawnie i zgodnie z prawem. Odpowiedzialność za dane osobowe leży po stronie administratora danych, którym może być na przykład właściciel danej firmy. To jego obowiązkiem jest odpowiednie przygotowanie pracowników pod kątem wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie ochrony danych.

Szkolenie RODO – dla kogo?

Szkolenia RODO są obowiązkową częścią przygotowania pracowników każdej firmy przetwarzającej poufne dane i dotyczą zarówno administratorów danych jak i osób, które mają wgląd do powyższych danych. Najmniejsze uchybienie na tej płaszczyźnie może doprowadzić do utracenia zaufania klientów firmy oraz wiązać się z wielomilionową karą grzywny. Szkolenie dotyczy więc po pierwsze właściciela firmy – powinien on zdobyć niezbędna wiedzę, by móc wprowadzić nowe ustalenia do swojej firmy i efektywnie nadzorować jej pracę w tym zakresie. Praktyczne szkolenie RODO dotyczy wszystkich pracowników danej firmy, pod warunkiem, że mają oni dostęp do poufnych danych. Dobrym rozwiązaniem jest specjalistyczny kurs, przygotowujący do odpowiedzialnego wykonywania obowiązków. Szkolenia mogą mieć formę bezpośrednią, opartą na osobistym kontakcie i co za tym idzie bardziej skuteczną, bądź pośrednią, polegającą na przesyłaniu niezbędnych materiałów szkoleniowych online.

Kiedy przeprowadzić szkolenie RODO?

Szkolenie jest niezbędne, gdy przedsiębiorca zatrudnia nowego pracownika – stanowi ono upoważnienie do pracy wymagającej kontaktu z danymi osobowymi. Drugą przesłanką do przeprowadzenia szkolenia są zmiany w przepisach czy w polityce bezpieczeństwa – gdy pojawią się nowe dyrektywy RODO lub przepisy branżowe należy bezzwłocznie wdrożyć pracowników w zmiany w funkcjonowaniu firmy. Podobne działania są zalecane w przypadku wypłynięcia danych osobowych. Sytuacja ta wymaga ponownego przeszkolenia pracowników z wyszczególnieniem przyczyn oraz konsekwencji niesprawnego działania w zakresie ochrony danych, co pomoże zapobiec wystąpieniu podobnych incydentów w przyszłości.

Niezależnie od tego, czy prowadzimy dużą firmę, czy niewielkie przedsiębiorstwo należy pamiętać o prawidłowym przeszkoleniu kadry pracowniczej – usprawni to pracę oraz uchroni nas przed bolesnymi konsekwencjami błędów wynikających z nieodpowiedniego zarządzania danymi.

You May Also Like

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *