RODO – co musisz o nim wiedzieć? Podpowiadamy

paszport

Każdy z nas na pewno słyszał o europejskiej dyrektywie RODO. W praktyce wciąż mamy problemy z określeniem, czym właściwie jest Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, obowiązujące od 25 maja 2018 roku. RODO to nic innego jak zbiór przepisów, określających prawa przedsiębiorców i konsumentów w zakresie danych osobowych.

RODO – kogo dotyczy?

Zbiór przepisów dotyczy wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe – mowa o osobach fizycznych oraz firmach przez nie prowadzonych, a także wspólników w spółce cywilnej. RODO nie dotyczy z kolei osób prawnych. Dyrektywy określają zbiór obowiązków, dotyczących firm przetwarzających dane osobowe, określają również prawa konsumentów, zapewniając im prywatność i ochronę ich osobistych danych.

Prawa i obowiązki wynikające z RODO

Obowiązki nałożone na przedsiębiorców mają na celu zwrócenie ich uwagi na kwestie związane z ochroną danych osobowych i związaną z nimi analizę ryzyka. Należą do nich między innymi obowiązek ustanowienia Inspektora Ochrony Danych, obowiązek ujawnienia ewentualnego wycieku danych i szczegółowego udokumentowania przetwarzanych danych osobowych, polegającego na utworzeniu specjalnego rejestru, wykazującego jakie dane zostały przetworzone, kto je przetworzył i w jakim celu.

Nowe prawa skierowane są z kolei do konsumentów i dotyczą przede wszystkim prawa do dostępu do danych – oznacza to, że konsument ma bezwzględne prawo do żądania wydania przez dane przedsiębiorstwo wszelkich informacji na temat zgromadzonych i przetwarzanych danych oraz prawo do eksportowania ich przez instytucję i przekazania wybranemu przez konsumenta podmiotowi. Konsument ma także prawo poprawić swoje dane w każdym momencie i wymuszenie usunięcia zebranych przez daną firmę informacji (zwane też prawem do bycia zapomnianym.

Przedsiębiorcy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, takich jak wzmożona ochrona komputerów i urządzeń mobilnych, na których znajdują się dane osobowe, poprzez wykorzystanie profesjonalnych programów antywirusowych i trudnych do złamania haseł. Ważnym elementem działania jest także szyfrowanie danych, zapobiegające wyciekowi danych i prowadzenie aktualnej dokumentacji. Niestosowanie się do aktualnych przepisów związanych z ochroną danych skutkuje karą grzywny sięgającą nawet 20 milinów euro oraz utraceniem zaufana klientów, które bardzo trudno odbudować.

RODO stanowi sporą zmianę w działaniu przedsiębiorstw, jednak niesie za sobą szereg korzyści – uporządkowane i zabezpieczone dane usprawniają pracę oraz zapobiegają utracie klientów w skutek wypłynięcia danych.

You May Also Like

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *